Kryetar
Metë Brunçaj
Nënkryetar
Frank Kukaj
Sekretar
Qazim Dedushaj
Arkatar Shkumbin Hasangjekaj

Antaret e kryesise jane:

Hazir Gjonbalaj
Sadri Selimaj
Sokol Gjonbalaj
Bajram Balidemaj


 
 
 
Copyright © 2011 fondiplaveguci.com, All Rights Reserved. Web Site designed by alexselimaj.com